Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với người đăng ký thường trú nhiều nơi

Hồ sơ, thủ tục xin Giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân được quy định tại Luật Hộ tịch 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên với trường hợp đã đăng ký thường trú nhiều nơi thì việc thực hiện thủ tục có chút phức tạp hơn. Ví dụ như trường hợp anh L.H nhờ Luật …