Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với người đăng ký thường trú nhiều nơi

Hồ sơ, thủ tục xin Giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân được quy định tại Luật Hộ tịch 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên với trường hợp đã đăng ký thường trú nhiều nơi thì việc thực hiện thủ tục có chút phức tạp hơn. Ví dụ như trường hợp anh L.H nhờ Luật sư Lawkey tư vấn Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với người đăng ký thường trú nhiều nơi.

Tóm tắt câu hỏi tư vấn:

” Tôi chuẩn bị sắp kết hôn do vậy cần xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tôi đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi và vì chỗ thường trú cũ ở xa nên tôi không thể về lại đó để xin. Luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm thế nào?”

Luật sư Lawkey xin trả lời như sau:

Nơi thực hiện xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

“Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.”

Vì vậy, bạn cần đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bạn đăng ký thường trú để xin xác nhận. Cụ thể, bạn nộp Tờ khai theo mẫu quy định tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp bạn yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, do bạn đã từng đăng ký thường trú nhiều nơi nên bạn sẽ phải xin xác nhận ở những nơi mà bạn đã đăng ký thường trú cụ thể như dưới đây:

Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với người đăng ký thường trú nhiều nơi:

Khoản 4, 5 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP theo đó:

– Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

– Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Như vậy, bạn có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì bạn có thể đề nghị cán bộ tư pháp – hộ tịch nơi bạn đang đăng ký thường trú tiến hành xác minh thay bạn.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về việc Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với người đăng ký thường trú nhiều nơi.

>>> Xem thêm: Các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *