Xử lý hóa đơn hàng hóa bị trả lại như thế nào?

Nhiều kế toán muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi Hàng bán bị trả lại xử lý hóa đơn như thế nào? Tư vấn kế toán thuế Lawkey sẽ trả lời câu hỏi này.

Trong trường hợp hàng hóa sau khi đã bán bị khách hàng trả lại là trường hợp hiếm gặp, do vậy nhiều kế toán muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi Hàng bán bị trả lại xử lý hóa đơn như thế nào? Sau đây tư vấn kế toán thuế Lawkey xin giải đáp câu Hàng bán bị trả lại xử lý hóa đơn như thế nào như sau:

Hàng bán bị trả lại xử lý hóa đơn như thế nào?

Theo quy định tại Phụ lục 4 về Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ đối với một số trường hợp tại Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Như vậy, nếu khi muốn trả lại hàng thì bên mua hàng phải:

  • Lập hóa đơn trả lại hàng (một phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn);
  • Ghi rõ số lượng, giá trị, tiền thuế  giá trị gia tăng trả lại;
  • Ghi rõ lý do trả lại hàng (do hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng…);
  • Trường hợp bên mua không có hóa đơn, thì hai bên lập biên bản trả lại hàng, đồng thời trả lại hóa đơn cho bên bán.

Xem thêm: Hóa đơn thuế giá trị gia tăng 

Về kê khai thuế khi hàng hóa bị trả lại

Ngoài việc phải xuất hóa đơn hàng trả lại thì cần phải chú ý cả về việc kê khai thuế giá trị gia tăng trong trường hợp hàng hóa bị trả lại như sau.

Trường hợp chưa kê khai thuế khi hàng hóa trả lại

Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và không phải thực hiện kê khai thuế

Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không kê khai thuế. 

Trường hợp đã kê khai thuế đối với hàng hóa trả lại

Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.

Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán hàng kê khai như sau:

  • Giảm doanh thu bán hàng và thuế giá trị gia tăng đầu ra

Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua hàng kê khai như sau:

  • Giảm doanh thu mua hàng và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo hóa đơn trả  lại hàng
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ hóa đơn trả lại hàng

Như vậy, các chuyên viên dịch vụ kế toán thuế trọn gói Lawkey đã đưa ra những hướng dẫn về việc xử lý với câu hỏi Hàng bán bị trả lại xử lý hóa đơn như thế nào? Hy vọng đã giải đáp được những thắc mắc của bạn đọc.

>>> Xem thêm: Hợp thức hóa khoản chi không có hóa đơn chứng từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *