Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào?

Pháp luật quy định như thế nào về việc quyết định chủ trương đầu tư công? Nếu vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào?

Hãy cùng tư vấn đầu tư Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Quyết định chủ trương đầu tư công

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 14 Luật đầu tư công 2014 thì việc quyết định chủ trương đầu tư công là một trong các hoạt động của hoạt động đầu tư công.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư công được quy định tại Điều 17 Luật đầu tư công 2014 ví dụ:

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia;

b) Dự án quan trọng quốc gia.

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước…..

>>> Xem thêm: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào?

Tại điều 220. Tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

“…

Điều 220. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư;

b) Vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương đầu tư;

….”

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

      Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là là hành vi vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư; vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương đầu tư; vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình, dự án; vi phạm quy định về tư vấn, thiết kế chương trình, dự án gây hậu quả nghiêm trọng.

     Vi phạm về quyết định chủ trương đầu tư có thể được hiểu là khi những cá nhân, tổ chức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để có hành vi quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của địa phương hoặc không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện sai phạm trong đưa ra quyết định chủ trương đầu tư,… 

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi “Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào?”

>>> Xem thêm: Một số lưu ý về thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *