Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới việc làm phải thực hiện ký quỹ. Vốn ký quỹ hoạt động này là bao nhiêu? Quy định về quản lý ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

 Căn cứ pháp lý: Nghị định số 52/2014/NĐ-CP; Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được quy định như sau: 

  • Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.
  • Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

– Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

– Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

  • Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Trên đây là những thông tin về ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Nếu bạn đọc còn bất kì thắc mắc nào hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp; liên hệ ngay LawKey để được tư vấn hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *