Thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Theo Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP thì cơ quan cấp Giấy phép thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong 6 trường hợp.

Nghị định 54/2019/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2019. Căn cứ theo các quy định thì sẽ 6 trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Trong đó hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

>>> Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu

2. Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản

Các trường hợp vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản có thể kể đến là:

+ Không bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản như cháy nổ, gây gổ đánh nhau,…

+ Phòng hát có diện tích sử dụng dưới 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản..

Và các trường hợp khác có thể xảy ra.

3. Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục

Trong trường hợp kể từ thời điểm cơ sở kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng trong 12 tháng liên tục kể từ thời điểm đó không có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ bị cơ quan cấp thu hồi Giấy phép.

4. Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tạm dừng kinh doanh trong trường hợp:

+ Các điều kiện kinh doanh sau đây bị vi phạm nhưng chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản

Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

+ Các trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh sau đây bị vi phạm lần thứ hai

Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.

Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.

Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

5. Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 54/2019/NĐ-CP thì việc xác định thời hạn tạm dừng căn cứ vào mức độ vi phạm, thời hạn khắc phục do cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định; tuy nhiên thời hạn này là không quá 03 tháng. Hết thời hạn này nếu cơ sở kinh doanh chưa thực hiện khắc phụ hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke.

6. Tái phạm các hành vi vi phạm

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh thì Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trên đây là những trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy phép đủ điều kiện doanh dịch vu karaoke theo quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh vũ trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *