Thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Có thể vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp mong muốn tiến hành thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Có thể vì nhiều lý do khác nhau mà bạn phải tạm ngừng hoạt động của công ty, rồi sau đó lại mong muốn tiến hành tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Vậy thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thực hiện như thế nào?

1. Các bước thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thì nếu doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì phải thực hiện thủ tục thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn, Giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

2. Hồ sơ thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị bao gồm: 

+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

+ Quyết định về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn;

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

+ Các tài liệu liên quan khác.

>>> Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty

3. Cách thức thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Để thực hiện thủ tụctrên, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thủ tục

Doanh nghiệp lưu ý phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

Những lưu ý khác

+ Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì đồng thời doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

+ Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo mới nhất, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Phân biệt quyền góp vốn và quyền thành lập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *