Thời hạn cấp giấy phép xây dựng là bao nhiêu ngày?

Thời hạn cấp giấy phép xây dựng là bao nhiêu ngày? Nếu trong thời gian chờ giấy phép xây dựng mà tiến hành thi công thì có được phép hay không?

Cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Thời hạn cấp giấy phép xây dựng là bao nhiêu ngày?

Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 quy định thời hạn cấp giấy phép xây dựng như sau:

+ 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

+ 15 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

+ Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn

Nếu trong thời gian chờ giấy phép xây dựng mà tiến hành thi công thì có được phép hay không?

Việc trong thời gian thời gian chờ giấy phép xây dừng mà tiến hành thì công là không đúng quy định. Điều 107 Luật xây dựng 2014 quy định một trong những điều kiện để tiến hành xây dựng là giấy phép xây dựng đối với ông trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định.

Nếu bạn cho thi công mà không có Giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP như sau:

5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *