Một số lưu ý về thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Các lưu ý về quyền thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam, nghĩa vụ của thương nhân với hoạt động của chi nhánh… được quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP. Cụ thể, Lawkey xin trình bày một số lưu ý cơ bản về việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, về quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Điều 4 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện chi nhánh thương nhân nước ngoài thì:

Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

>>> Xem thêm: Những lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ hai, nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Thứ ba,  thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Thứ tư, về thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Bộ Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trong trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Trên đây là nội dung bài viết Một số lưu ý về thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nếu có thắc mắc liên hệ Lawkey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm: Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *