So sánh Môi giới thương mại và Đại diện cho thương nhân

Phân biệt Môi giới thương mại và Đại diện cho thương nhân

Hai hoạt động trung gian thương mại là Đại diện cho thương nhân và Môi giới thương mại có điểm gì giống và khác nhau? Các tiêu chí để phân biệt Đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại như thế nào?

1. Điểm giống nhau

– Hoạt động Đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại đều là hoạt động thương mạihoạt động trung gian thương mại nhằm mục đích hưởng thù lao theo quy định của Pháp luật thương mại.

– Chủ thể cung ứng dịch vụ đều phải là thương nhân.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên được xác lập trên cơ sở hợp đồng.

– Hợp đồng thương mại đều mang đặc điểm chung của hợp đồng và chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự.

2. Điểm khác nhau

Tiêu chí Đại diện cho thương nhân Môi giới thương mại

Cơ sở pháp lý

Điều 141 Luật Thương mại 2005 Điều 150 Luật thương mại 2005

Khái niệm

Là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Chủ thể

Bên cung ứng dịch vụ: Bên đại diện.

Bên thuê dịch vụ: Bên giao đại diện

Cả bên giao đại diện và bên giao đại diện đều phải là thương nhân

Bên cung ứng dịch vụ: Bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân

Bên thuê dịch vụ: Bên được môi giới không bắt buộc phải là thương nhân

Hình thức hợp đồng

Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật). Do luật không quy định nên có thể hiểu rằng: hình thức của hợp đồng tuân theo pháp luật dân sự gồm có: văn bản, lời nói hoặc hành vi.

Bên nhân danh

Bên đại diện nhân danh bên giao đại diện khi thực hiện các giao dịch Bên môi giới nhân danh chính mình khi thực hiện các giao dịch

Mối quan hệ

Mối quan hệ giữa các bên thường ổn định, bền vững, mang tính lâu dài. Mối quan hệ giữa các bên thường mang tính mùa vụ, từng vụ việc hoặc lâu dài.

Trách nhiệm pháp lý

Bên đại diện nhân danh và vì lợi ích của bên giao đại diện; và thực hiện các hoạt động thương mại và các giao dịch.

Bên đại diện không được nhân danh chính mình hoặc nhân danh bên thứ ba trong phạm vi đại diện.

Bên giao đại diện chỉ chịu trách nhiệm về các giao dịch do bên đại diện thực hiện trong phạm vi đại diện.

 

Bên môi giới hỗ trợ cho bên được môi giới trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa; bên môi giới đóng vai trò là cầu nối để người mua và người bán gặp gỡ nhau.

Bên môi giới chỉ chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý, không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán, thực hiện hợp đồng.

Các bên được môi giới tự mình chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình xác lập.

Phạm vi ủy quyền

Trong mọi lĩnh vực của hoạt động thương mại Chủ yếu trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, hoạt động hàng hải, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm.

Thù lao

Quyền hưởng thù lao đại diện phát sinh từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đại diện. Quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là những thông tin bài viết Phân biệt Môi giới thương mại và Đại diện cho thương nhân. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty, liên hệ LawKey để được hỗ trợ thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *