Quy định về nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải du lịch

Pháp luật hiện hành có những quy định về nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải du lịch như thế nào? Chắc hẳn đây là vấn đề mà nhiều bạn đọc có ý định kinh doanh du lịch đang rất quan tâm.

Tư vấn luật Lawkey xin được giới thiệu các quy định của pháp luật đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải du lịch như sau:

Đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đường bộ:

Điều 4 Thông tư 42/2017/TT-BGTVT Quy định chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch quy định như sau:

  • Nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
  • Nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải khách du lịch phải được đơn vị kinh doanh vận tải tập huấn nghiệp vụ du lịch (trừ trường hợp nhân viên phục vụ trên phương tiện là Hướng dẫn viên du lịch hoặc đã được bồi dưỡng, đào tạo chuyên ngành du lịch hoặc các ngành có liên quan tại các cơ sở đào tạo từ trung cấp nghiệp vụ du lịch trở lên).
  • Đối với lái xe đồng thời là nhân viên phục vụ khi vận chuyển khách du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người lái xe như nội dung tập huấn đối với nhân viên phục vụ.

Đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

Còn đối với trường hợp đối với phương tiện trên đường thủy nội địa được quy định như sau:

  • Nhân viên phục vụ phải được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; được huấn luyện về cứu sinh, cứu hỏa, cứu đắm và sơ cứu y tế.
  • Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa phải được đơn vị kinh doanh vận tải tập huấn nghiệp vụ du lịch (trừ trường hợp nhân viên phục vụ trên phương tiện là Hướng dẫn viên du lịch hoặc đã được bồi dưỡng, đào tạo chuyên ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *