Quy định về cấp mã số doanh nghiệp và phân công cơ quan thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới

Quy định về cấp mã số doanh nghiệp và phân công cơ quan thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới

Ngoài căn cứ tính thuế  và cách tính thuế, doanh nghiệp cũng cần lưu ý về mã số doanh nghiệp và cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp. Dưới đây công ty kế toán thuế Lawkey xin được giới thiệu quy định pháp luật về cấp mã sỗ doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

1.Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động

Mã số thuế doanh nghiệp tự động được cấp theo trình tự, thủ tục như sau:

– Cấp mã số doanh nghiệp theo nguyên tắc tự động 

Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trình tự thực hiện

Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế.

a) Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định

Tự động tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp (Cục Thuế, Chi cục Thuế) phù hợp với Nghị quyết phân cấp nguồn thu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế.

Tự động truyền thông tin về mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b) Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy định

Tự động tạo thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định;

Tự động truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Cơ quan Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

2. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp được quy định như sau:

– Phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp theo nguyên tắc

+ Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp được thực hiện trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và đồng thời với cấp mã số doanh nghiệp.

+ Phù hợp với năng lực quản lý của cơ quan thuế các cấp, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền quản lý, phân cấp nguồn thu tại địa phương và phù hợp với các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành;

+ Phù hợp với tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm của từng địa phương, vùng, miền trên cả nước.

– Cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp nhà nước. Riêng doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nguyên tắc phân công cơ quan thuế quản lý để đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn; có quy mô kinh doanh lớn; có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật;

+ Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp. Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và các nguyên tắc phân công quản lý thuế để đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

b) Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện.

Nếu bạn đọc có thắc mắc cần tư vấn và có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệpdịch vụ kế toán thuế, quý khách hàng vui lòng liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *