Những trường hợp không sử dụng sẽ bị nhà nước thu hồi đất

Việc không sử dụng đất đúng mục đích, bỏ hoang không sử dụng là lãng phí tài nguyên quốc gia. Vì vậy pháp luật quy định có những trường hợp không sử dụng sẽ bị nhà nước thu hồi đất.

Cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu những trường hợp đó sau đây:

Đối với đất trồng cây hằng năm:

Trường hợp nếu không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục sẽ bị nhà nước thu hồi đất. 

Lưu ý:

Đất trồng cây hàng năm bao gồm:

+ Đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương);

+ Đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác).

Đối với đất trồng cây lâu năm:

Thời hạn không sử dụng đất tối đa để không bị nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành là 18 tháng liên tục. Nếu qua 18 tháng liên tục người sử dụng đất không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích sẽ bị nhà nước thu hồi.

Đối với đất trồng rừng:

Trong khoảng thời gian 24 tháng liên tục mà không được sử dụng đúng mục đích, bỏ hoang sẽ bị nhà nước thu hồi.

Đối với đất được giao để đầu tư dự án:

Đất được giao để đầu tư dự án sẽ bị thu hồi do không sử dụng, cụ thể như sau:

– Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

– Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

– Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng (Khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Trên đây là bài viết về Những trường hợp không sử dụng sẽ bị nhà nước thu hồi đất Lawkey gửi đến bạn đọc.

>>> Xem thêm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *