Một người có được thành lập nhiều công ty hay không?

Một người có được thành lập nhiều công ty hay không? Nếu đã thành lập một công ty tnhh rồi thì có được thành lập thêm một công ty tnhh nữa hay không?

Tình huống khách hàng:

Tôi có thành lập công ty TNHH một thành viên vào năm 2018. Hiện nay tôi muốn thành lập thêm một công ty TNNN vì muốn tách biệt giữa công việc làm ăn khác nhau. Cho tôi hỏi một người có được được thành lập nhiều công ty hay không? Việc tôi đã đã thành lập một công ty tnhh rồi thì có được thành lập thêm một công ty tnhh nữa hay không?

Tư vấn luật Lawkey xin trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“3. Mỗi người chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ công ty tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.”

Khi đã thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu của công ty sẽ chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất, không được tham gia thành lập công ty hợp danh kể cả với tư cách là thành viên góp vốn.

Khoản 1 Điều 175 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy nếu đã thành lập công ty hợp danh thì chỉ khi được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại thì mới có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc tiếp tục thành lập công ty hợp danh khác. Còn nếu bạn đã thành lập một doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không được thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân nào nữa. Còn trường hợp với công ty TNHH và công ty cổ phần thì pháp luật không quy định, hay nói cách khác không cấm một người được thành lập nhiều loại hình này.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì hoàn toàn có thể thành lập thêm một công ty TNHH một thành viên để phục vụ cho ý tưởng làm ăn khác.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về vấn đề bạn đọc đang thắc mắc.

>>> Xem thêm: Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *