Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong nước

Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Nhà nước đưa ra các chính sách về Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong nước.

Khái niệm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập; sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

 • Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.
 • Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
 • Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động sản xuất; kinh doanh; dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.
 • Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật; người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối tượng tệ nạn xã hội.

Miễn thuế, giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập

 • Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở được thành lập và hoạt động ở những địa bàn được xét ưu đãi đầu tư; như: Huyện thuộc vùng núi; hải đảo và vùng có khó khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.

 • Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 3 năm tiếp theo.
  • Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 9 năm tiếp theo.
  • Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 7 năm tiếp theo.
  • Nếu cơ sở đầu tư ở những vùng khó khăn khác; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho cơ sở trong 5 năm tiếp theo.

Miễn thuế, giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư

Theo quy định sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

 • Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.
 • Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo.
 • Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác thì được miễn thuế thu nhập 1 năm đầu; kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới; mở rộng quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường sinh thái; nâng cao năng lực sản xuất

Các cơ sở trên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu; và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của 2 năm tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi; hải đảo và vùng có khó khăn khác

Theo quy định, các cơ sở này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế.

Trên đây là quy định của pháp luật về các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu còn bất kì thắc mắc nào hay nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế; hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn hỗ trợ thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *