Kê khai sai nội dung hồ sơ thuế bị xử phạt hành chính như thế nào?

Kê khai sai nội dung hồ sơ thuế

Kê khai sai nội dung hồ sơ thuế bị xử phạt hành chính như thế nào? Là câu hỏi mà bạn đọc Tuấn Anh gửi đến kế toán thuế Lawkey nhờ giải đáp.

Chi tiết câu hỏi:

Xin chào tư vấn kế toán Lawkey! Vừa rồi tôi có phát hiện mình đã lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tôi muốn hỏi với việc sai sót này tôi có thể bị xử phạt gì không?

Tư vấn kế toán thuế Lawkey xin trả lời như sau:

Đối với trường hợp của bạn thì Điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế quy định cụ thể như sau:

“Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

2. Phạt tiền 1.050.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 13 Thông tư này.

b) Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về việc kê khai sai nội dung hồ sơ thuế bị xử phạt hành chính như thế nào? nên chúng tôi không thể xác định được mức xử phạt chính xác. Bạn vui lòng tham khảo trích dẫn trên để tự đưa ra kết quả. Xin cảm ơn! Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *