Hướng dẫn viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo

Hóa đơn hàng hóa khuyến mại, quảng cáo

Đối với hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền thì cách viết hóa đơn như thế nào? Đây chắc hẳn là câu hỏi mà nhiều kế toán băn khoăn. Tư vấn kế toán Lawkey xin hướng dẫn viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo như sau:

1. Hướng dẫn của Bộ tài chính về viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/BTC quy định như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.

Đồng thời, Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng thì:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Như vậy:

1.1. Nếu hàng khuyến mại được đăng ký với Sở công thương thì khi lập hóa đơn

Trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng ghi bằng 0, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo.

1.2. Nếu hàng khuyến mại không được đăng ký với Sở công thương

Thì khi lập hóa đơn ghi đầy đủ các thông tin về giá, thuế suất và tiền thuế như bán hàng cho khách hàng.

Về việc lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại: Công ty có thể lập riêng hoặc chung hóa đơn. Nếu lập chung một hóa đơn thì ghi tách thành 02 dòng, 01 dòng ghi dịch vụ cung cấp và 01 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ khuyến mại.

2. Quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng khuyến mại, quảng cáo được quy định như sau:

2.1. Đối với thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ.

– Nếu hàng khuyến mại dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký với sở kế hoạch đầu tư) thì không phải kê khai tính thuế.

– Nếu hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như bán hàng bình thường.

2.2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Trường hợp doanh có đăng ký hoặc thông báo với sở kế hoạch đầu tư theo quy định của pháp luật về thương mại

– Doanh thu hàng khuyến mại: vì không thu được tiền, giá tính thuế = 0 nên không phải ghi nhận doanh thu.

– Chi phí hàng khuyến mại: Được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thanh toán đúng quy định.

  • Trường hợp doanh không đăng ký hoặc thông báo với sở kế hoạch đầu tư theo quy định của pháp luật về thương mại

– Không phải xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí mua hàng hóa tặng khách hàng Công ty.

– Chi phí hàng khuyến mại không đăng ký: vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Trên đây là nội dung bài viết Hướng dẫn viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, Lawkey gửi đến bạn đọc, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế liên hệ LawKey.

>>> Xem thêm: Chuyển đồ cá nhân về Việt Nam có phải nộp thuế nhập khẩu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *