Hóa đơn điện tử – khái niệm và các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử - khái niệm và các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì ? Các quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử như thế nào ? Bài viết sau sẽ cụ thể và chi tiết về loại hóa đơn này. 

1. Khái niệm hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được pháp luật quy định khá cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Theo đó, hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trong đó, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.

2. Phân loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cụ thể:

2.1. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2.2. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo t máy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

3. Các loại hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

3.1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này; bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

3.2. Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn hàng hóa là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trc tiếp. Hóa đơn bán hàng; trong trường hợp này; bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

3.3. Các loại hóa đơn khác

Các loại hóa đơn khác bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Ngh đnh này.

Lưu ý: Các loại hóa đơn điện tử này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Trên đây là bài viết “Hóa đơn điện tử – khái niệm và các quy định pháp luật về loại hoá đơn này”. Để hiểu rõ hơn về hoá đơn điện tử hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuế; hãy liên hệ LawKey để được hỗ trợ thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *