Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ?

Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ?

Hóa đơn đỏ hay chính xác là hóa đơn VAT và được xuất cho người mua, người sử dụng dịch vụ. Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ hay không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào tư vấn kế toán Lawkey! Tôi hiện đang kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh. Xin cho tôi hỏi tôi có được xuất hóa đơn đỏ hay không? Xin cảm ơn!

Tư vấn Lawkey trả lời như sau:

Tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, hóa đơn VAT được định nghĩa là loại hóa đơn chỉ dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Trong khi đó, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, quy định rằng phương pháp khấu trừ chỉ được áp dụng đối với:

– Các cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Từ các căn cứ nêu trên có thể khẳng định, hộ kinh doanh không được khai, tính thuế GTGT theo phương phương pháp khấu trừ; do đó, không phải là đối tượng được xuất hóa đơn đỏ. Nếu muốn xuất hóa đơn đỏ, hộ kinh doanh phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Lưu ý rằng, dù không thể xuất hóa đơn đỏ như doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn do cơ quan thuế bán theo tháng.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ? LawKey xin cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi tới chúng tôi, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế vui lòng liên hệ LawKey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *