Giao dịch điện tử trong nộp thuế

Giao dịch điện tử trong nộp thuế

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngoài phương thức nộp, kê khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân có thể nộp thuế điện tử. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế,trong đó có khâu nộp thuế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử.

1. Điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử

Các ngân hàng được tham gia thủ tục nộp thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã triển khai hệ thống CoreBanking.

b) Có hệ thống hỗ trợ thu ngân sách nhà nước và có khả năng kết nối, trao đổi thông tin với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

c) Có giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo mật,ghi nhận và truyền tải được đầy đủ thông tin nộp thuế của người nộp thuế theo quy định.

d) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có sử dụng hình thức thanh toán điện tử theo quy định của ngân hàng nhà nước.

– Người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử phải được cơ quan thuế, ngân hàng chấp nhận đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T – VAN, trừ trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử bằng các hình thức nộp thuế điện tử khác theo quy định của ngân hàng.

2. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

– Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

3. Đăng ký nộp thuế điện tử

– Trường hợp đăng ký nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, thay đổi thông tin, ngừng giao dịch nộp thuế điện tử theo quy định Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử, Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tửhoặc Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng dịch vụ T-VAN, Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN  (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) .

– Trường hợp đăng ký nộp thuế qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác), người nộp thuế thực hiện theo quy định của ngân hàng.

4. Nộp thuế điện tử

Lập chứng từ nộp thuế điện tử.

Trường hợp nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, lập chứng từ nộp thuế điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử qua tổ chức T-VAN, ngay khi người nộp thuế ký điện tử và gửi chứng từ nộp thuế điện tử, tổ chức T-VAN phải ký điện tử và chuyển chứng từ nộp thuế điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp nộp thuế qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng, người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Trên đây là bài viết về giao dịch điện tử trong nộp thuế. Mọi thắc mắc cần tư vấn và yêu cầu dịch vụ kế toán trọn gói, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Phòng 1704 tầng 17 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>>> Xem thêm: Phân biệt thuế, phí và lệ phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *