Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Nộp thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân trích một phần thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ đi các khoản thu nhập miễn thuế và giảm trừ gia cảnh. Sau khi Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực; sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2020.

Theo Nghị quyết 954 của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnhquy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, theo đó:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh trên được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Trên đây là một số nội dung về mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới năm 2020. Nếu có thắc mắc, liên hệ LawKey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ kế toán thuế.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *