Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, đánh vào các mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một vật cụ thể được mua bán, trao đổi, biếu tặng. Say đây, tư vấn kế toán thuế Lawkey sẽ cung cấp những thông tin cần biết về đối tượng chịu thuế cũng như đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu.

1. Đối tượng chịu thuế

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định, đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu là Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam và hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

* Đặc điểm của đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

– Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ bao gồm hàng hóa, không bao gồm các đối tượng dịch vụ. Mặc dù thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng có tính chất là một loại thuế gián thu như các loại thuế gián thu khác, đánh vào việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, do đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu mà luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ có đối tượng chịu thuế là hàng hóa.

– Hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Dấu hiệu được phép xuất khẩu, nhập khẩu là dấu hiệu pháp lý quan trọng nhất của hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Có nghĩa là hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu nếu có xuất khẩu, nhập khẩu thì không  thuộc diện chịu thuế xuất nhập thuộc danh mục cấm xuất nhập khẩu. Việc xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục bị cấm xuất khẩu,nhập khẩu được coi là những hành vi buôn lậu và tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu không có sự phân biệt về mục đích, kinh doanh hay phi kinh doanh, chính ngạch hay tiểu ngạch, miễn là hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới, cửa khẩu Việt Nam. 

* Phân loại

– Nhóm 1: Hàng hóa xuất nhập khẩu vì mục đích kinh doanh của các cá nhân và tổ chức kinh doanh, bao gồm:

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được phép mua bán, trao đổi, vay nợ với nước ngoài.

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế nước ngoài.

+ Hàng hóa của các cá nhân tổ chức kinh doanh từ thị trường trong nước được xuất khẩu vào các khu chế xuất tại Việt Nam và hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu chế xuất được nhập vào thị trường Việt Nam.

– Nhóm 2: Hàng hóa được xuất, nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh trực tiếp, bao gồm:

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng mẫu, quảng cáo, dự hội chợ triển lãm;

+ Hàng hóa hàng viện trợ hoàn lại, không hoàn lại;

+ Hàng xuất, nhập khẩu vượt quá mức tiêu chuẩn miễn thuế của các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các cá nhân nước ngoài làm việc tại các tổ chức nói trên hoặc tại các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

– Hàng hóa có tính chất là tài sản, hành lý cá nhân khi xuất nhập cảnh

+ Hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế mang theo người của cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. 

+ Hàng là tài sản di chuyển vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của cá tổ chức, cá nhân nước ngoài xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam do hết thời hạn cư trú tại Việt Nam và của cá nhân người Việt Nam được phép xuất cảnh để định cư ở nước ngoài.

+ Hàng là quà biếu, quà tặng vượt tiêu chuẩn miễn thuế.

2. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

– Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ.

– Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

– Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

– Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

Nếu bạn là công ty chuyên xuất nhập khẩu và thắc mắc về những vấn đề về kế toán thuế hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp của Lawkey vui lòng liên hệ trực tiếp LawKey:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Phòng 1704 tầng 17 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>>> Xem thêm: Những điều cần biết về lệ phí môn bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *