Phân biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước

doanh nghiệp nhà nước nước ngoài

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Những điểm khác nhau cơ bản giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, có thể đưa ra một số tiêu chí phân biệt như sau:

1. Về khái niệm

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
  • Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Về chủ sở hữu

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài làm chủ sở hữu.
  • Doanh nghiệp nhà nước do nhà nước hoặc nhà nước cùng các tổ chức khác làm chủ sở hữu.

3. Về hình thức tổ chức

4. Về tỉ lệ sở hữu vốn

  • Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉ lệ vốn góp không hạn chế, trừ một số trường hợp luật có quy định khác.
  • Trong doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước có thể nắm 100% vốn điều lệ.

5. Về tư cách pháp lý

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần căn cứ vào loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. 
  • Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân.

Trên đây là nội dung bài viết Phân biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Mọi thắc mắc và yêu cầu dịch vụ thành lập công ty, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật LawKey để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *