Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Đất và nhà hay gọi với cái tên là bất động sản đang luôn là nhu cầu thiết yếu và được quan tâm đối với người dân. Dựa trên nhu cầu thiết thực này thì hình thức kinh doanh bất động sản cũng phát triển vượt bậc. Để tránh những rủi ro pháp lý gây ra, Lawkey cung cấp quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản.


Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được pháp luật quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định trên đều phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức pháp luật quy định.

Để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn khách hàng vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp.

>>> Xem thêm: Số lượng lao động tối đa của hộ kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *