Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Người nộp thuế cần thực hiện đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc khi đăng ký giảm trừ gia cảnh. Tư vấn kế toán thuế Lawkey sẽ trình bày chi tiết về hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc trong bài viết dưới đây.

Việc đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc được thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thu thập, nhập thông tin người phụ thuộc

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc hoặc thông tin trên mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, tổ chức trả thu nhập hoặc người nộp thuế tiến hành thu thập thông tin của người phụ thuộc khai vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN.

Sau khi đã thu thập các thông tin cần thiết người nộp thuế tiến hành nhập thông tin của người phụ thuộc bằng cách truy cập trang: http://www.gdt.gov.vn, hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải ửng dụng HTKK, iHTKX, QTT TNCN và tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Bước 2: Gửi thông tin của người phụ thuộc đến cơ quan thuế

Tổ chức trả thu nhập hoặc người nộp thuế tiến hành gửi thông tin người phụ thuộc đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp cụ thể như sau:

+ TCTTN khai thuể điện tử: gửi file dữ liệu lên trang: www.kekhaithue.gov.vn , không phải nộp hồ sơ giấy.

+ Đối với các TCTTN chưa thực hiện khai thuế điện tử

Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “Bộ phân một cửa” CQT trực tiếp quản lý tương tự như gửi hồ sơ QTT TNCN.

Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “ bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.

Lưu ý: TCTTN kết xuẩt dữ liệu file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.

Bước 3: Nhận kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Cơ quan thuế trả kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập dưới dạng Phụ lục excel tại nơi mà tổ chức trả thu nhập gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline,com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đổi với tnrờng hợp cấp mã số thuế thành công và mô tả chi tiết lỗi đổi với trường hợp cấp mã số thuế không thành công.

Trường hợp cấp mã số thuế không thành công thì căn cứ vào lỗi do cơ quan thuế chỉ ra mà tổ chức trả thu nhập sẽ thực hiện như sau:

+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Tổ chức trả thu nhập kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin.

+ Lỗi trùng thông tin CMND/giấy khai sinh của người phụ thuộc: Tổ chức trả thu nhập thông háo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin CMND/ Giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế đối với các trường hợp cấp mã số thuế cho người nộp thuế trùng CMND trước đây và khai nộp lại với cơ quan thuế (gồm danh sách trùng và phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).

+ Trùng thời gian giảm trừ người phụ thuộc: Tổ chức trả thu nhập hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh cùa lần đăng ký tnxóc đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

Trên đây là tư vấn của các chuyên viên dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội về đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc.

>>> Xem thêm: Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *