Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên lưu ký nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLK);

Bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

1) Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu:

– Phụ lục 1 (đối với tổ chức trực tiếp đăng ký);

– Phụ lục 2 (đối với cá nhân trực tiếp đăng ký);

– Phụ lục 3 (đối với thành viên lưu ký được ủy quyền) kèm theo Phụ lục 1/ Phụ lục 2 và văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký.

2) Tài liệu nhận diện nhà đầu tư nước ngoài:

– Đối với nhà đầu tư tổ chức: theo mẫu Phụ lục 15

– Đối với nhà đầu tư cá nhân: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3) Bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có);

4) Bản sao hợp lệ hợp đồng /hợp đồng nguyên tắc về việc lưu ký tài sản với thành viên lưu ký trong nước hoặc bản sao hợp lệ của văn bản ủy quyền cho hoạt động lưu ký tại Việt Nam (nếu có);

5) Bản sao hợp lệ hợp đồng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp hoặc hợp đồng mở tài khoản góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng thương mại (nếu có);

6) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có đại diện giao dịch, tài liệu bổ sung bao gồm:

– Văn bản chỉ định đại diện giao dịch theo mẫu Phụ lục 13;

– Phiếu Thông tin về đại diện giao dịch theo mẫu Phụ lục 14;

– Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện giao dịch;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

Lưu ý: nhà đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ, một bộ gốc và một bộ sao. Mỗi bộ gồm hai (02) bản, một (01) bản bằng tiếng Việt và một (01) bản bằng tiếng nguyên xứ

Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

TTLK tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, TTLK gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, TTLK gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do

Bước 3: Cấp chứng nhận đăng ký mã số giao dịch

TTLK cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

Lưu ý về thời hạn giải quyết:

  • Đối với nhà đầu tư tổ chức: 05 ngày kể từ ngày TTLK nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
  • Đối với nhà đầu tư cá nhân: 03 ngày kể từ ngày TTLK nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

>>> Xem thêm: Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *