Công ty vi phạm thời hạn báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

Trong trường hợp công ty vi phạm thời hạn báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì bị xử phạt như thế nào? Người lao động đến thời điểm đó nghỉ việc có được không?

Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Quy định về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Bộ luật lao động 2012  thì ít nhất  nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

Đây là quy định bắt buộc công ty phải thực hiện dù có ý định ký tiếp hợp đồng lao động với người lao động hay không.

Ngoài ra pháp luật còn quy định một sô trách nhiệm khác của người sử dụng lao động như:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
  • Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Lưu ý rằng mặc dù công ty vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi hợp đồng lao động chấm dứt nhưng không ảnh hưởng đến thời hạn của hợp đồng đã ký. Khi đến ngày, hợp đồng vẫn đương nhiên chấm dứt theo quy định của pháp luật trừ trường hợp gười lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Công ty vi phạm thời hạn báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì bị xử phạt như thế nào?

Việc công ty vi phạm sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

Trên đây tư vấn của Lawkey về chủ đề người sử dụng lao động vi phạm thời hạn báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *