Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là gì theo quy định pháp luật hiện hành? Những lưu ý khi thành lập loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hiện nay.


1. Khái niệm công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

2. Đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Về cơ bản, công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm như sau:

2.1. Về thành viên công ty

Công ty chỉ có một thành viên duy nhất làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân và phải thuộc đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

Chủ sở hữu công ty có quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty.

2.2. Về vốn điều lệ của công ty

Theo Điều 74 Luật doanh nghiệp quy định, Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định nêu trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

2.3. Về chế độ chịu trách nhiệm 

Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2.4. Về tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.5. Về khả năng huy động vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Tuy nhiên, công ty có thể huy động vốn bằng nhiều cách khác như phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc Chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.

6. Về chuyển nhượng vốn

Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Sau khi chuyển nhượng vốn, công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là nội dung Khái niệm và đặc điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu cần tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp

Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *