Công ty đại chúng là gì? Quy định về công ty đại chúng

công ty đại chúng

Công ty đại chúng là gì? Công ty đại chúng là những công ty thực hiện phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán để huy động vốn rộng rãi từ công chúng. Vậy công ty đại chúng được quy định bởi pháp luật ra sao? Lawkey xin được trả lời câu hỏi này như sau:

1. Khái quát về công ty đại chúng

Về công ty đại chúng là một loại hình doanh nghiệp vẫn còn xa lạ với một số người. vậy công ty đại chúng là gì? Hồ sơ, nguyên tắc quản trị của công ty đại chúng được quy định như thế nào? Làm sao để trở thành công ty đại chúng?

1.1. Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán, bao gồm:

 • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
 • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

1.2. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

 • Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông.
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

1.3. Nguyên tắc quản trị công ty đại chúng 

 • Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, những người có liên quan.
 • Bảo đảm đối xử công bằng giữa các cổ đông.
 • Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.

1.4. Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

 • Về vốn điều lệ: Công ty phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên.
 • Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đại chúng là có lãi 1 năm trước khi chào bán.
 • Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính.
 • Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.
 • Để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết;

Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính trong khi Công ty đại chúng niêm yết yêu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

2. Ưu và nhược điểm của công ty đại chúng

Công ty đại chúng có những ưu điểm và nhược điểm sau:

2.1. Ưu điểm của hình thức công ty đại chúng

 • Công ty được xã hội biết đến do có tên tuổi xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán, trên báo chí. Công ty đã khẳng định được danh tiếng, uy tín thì khi cần huy động vốn ngoài xã hội, công ty dễ dàng có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu với chi phí phát hành thấp hơn lần phát hành truớc.
 • Công ty phải báo cáo công khai hoạt động của mình cho công chúng, nên chịu sự giám sát của công chúng, xã hội. Thêm vào đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc phải công khai các hoạt động quản lý và điều hành công ty. Ban giám đốc phải chăm lo việc phát triển công ty cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, cơ cấu hợp lý vốn, nếu không thì các giám đốc sẽ bị sa thải; như vậy hoạt động công ty đại chúng đã ràng buộc các giám đốc phải tuân thủ pháp luật, điều hành công ty theo đúng luật công ty.

2.2. Nhược điểm của hình thức công ty đại chúng

 • Nhà nước bớt đuợc gánh nặng phải trợ giúp vốn ngân sách cho công ty, và như vậy Nhà nuớc có thể tập trung sức lực vào nhiệm vụ trọng đại của mình là đầu tư cơ sở hạ tầng.
 • Khi phát hành, công ty sẽ phải chịu các chi phí đợt phát hành: chi phí thuê hãng kiểm toán độc lập để lập báo cáo kiểm toán hoạt động của công ty, chi phí thuê người bảo lãnh phát hành, chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để xin phép phát hành, chi phí quảng cáo cho đợt phát hành.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp một số thông tin cơ bản và khái quát nhất về công ty đại chúng. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến công ty chúng tôi để được hỗ trợ 1 cách tốt nhất.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy chữa cháy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *