Chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận ĐKDN

Chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận ĐKDN

Theo quy định pháp luật hiện hành; việc chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Căn cứ pháp luật:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

– Thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp

Căn cứ điều 81 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, quy định về chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy đăng kí doanh nghiệp như sau:

“ 4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Có thể kết luận

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực nên tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận đầu tư; và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới; khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh thì công ty cần làm các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Thủ tục cụ thể như sau:

(1) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

(2) Nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

(3) Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận

(4) Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; và các giấy xác nhận khác theo quy định pháp luật.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề chuyển giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu còn bất kì thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty; liên hệ ngay LawKey để được tư vấn hỗ trợ thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *