Chuyển đồ cá nhân về Việt Nam có phải nộp thuế nhập khẩu?

chuyen-do-ca-nhan-ve-viet-nam-co-phai-nop-thue-nhap-khau

Bạn đọc Lê Cương gửi câu hỏi như sau đến Lawkey:

Hiện tại tôi đang sinh sông tại Thái Lan nhưng sắp tới sẽ về Việt Nam sống luôn nên tôi muốn mang một số đồ dùng của gia đình về Việt Nam sử dụng tiếp. Vậy xin đươc hỏi Tư vấn kế toán thuế Lawkey như sau: Những đồ dùng đó có phải chịu thuế nhập khẩu không? Tôi có phải đóng thuế nhập khẩu cho?

Chuyên viên kế toán thuế Lawkey trả lời:

Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quy định những đối tượng chịu thuế (hàng hóa) nhập khẩu bao gồm:

– Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

– Đối tượng chịu thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

+ Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quanhàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

>>> Xem thêm: Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quy định những đối tượng nộp thuế nhập (người nộp thuế) khẩu bao gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩugửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

4. Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:

a) Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế;

c) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế;

d) Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh;

đ) Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp;

e) Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

5. Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.

6. Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

>>> Xem thêm: Người nộp thuế xuất khẩu

Kết luận:

Căn cứ vào các dữ liệu mà bạn cung cấp và các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016  thì khi bạn mang những đồ dùng trong gia đình đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam thì sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu.

Trên đây là nội dung tư vấn Lawkey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ Lawkey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ kế toán thuế.

>>> Xem thêm: Xuất hóa đơn sai thời điểm bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *