6 trường hợp chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

6 trường hợp chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong bao lâu? Những trường hợp nào thì hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Hãy cùng tư vấn luật sở hữu trí tuệ Lawkey tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì 6 trường hợp dẫn đến chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm như sau:

– Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

– Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

– Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại. Hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục. Trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Mà không có lý do chính đáng. Trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại. Trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc không có khả năng kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm các quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Trường hợp không nộp lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp chủ văn bằng tuyên bỏ từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp:

Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.

Quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:

Đối với các trường hợp sau thì chủ văn bằng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ với điều kiện đã nộp đầy đủ phí, lệ phí theo quy định:

– Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại. Hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục. Trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Mà không có lý do chính đáng. Trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại. Trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc không có khả năng kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm các quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Trên đây là tư vấn của Lawkey về các trường hợp chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

>>> Xem thêm: Chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *