Các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

“Xin chào tư vấn Lawkey! Tôi là công nhân nữ của một công ty may mặc tại Bình Dương. Tôi biết chế độ thai sản là những quyền lợi mà lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu các …

"Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc là gì? Đối với trường hợp cá nhân tôi đã là việc tại công ty 14 tháng liên tục thì được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp thôi việc?" Là câu hỏi mà bạn đọc N.V.P gửi đến Lawkey.

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc là gì?

“Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc là gì? Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính như thế nào?” Là câu hỏi mà bạn đọc N.V.P gửi đến Lawkey. Tư vấn luật Lawkey xin được giải đáp câu hỏi trên như sau: Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc: Trừ hai trường hợp là Người lao …