Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào?

Pháp luật quy định như thế nào về việc quyết định chủ trương đầu tư công? Nếu vi phạm quyết định chủ trương đầu tư công bị xử lý như thế nào? Hãy cùng tư vấn đầu tư Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây: Quyết định chủ trương đầu tư công Theo quy định tại Khoản 17 Điều …