Những điều cần biết về cưỡng chế thu hồi đất đai

Khi nào sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đai? Nguyên tắc, trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đai như thế nào? Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết sau: Trường hợp thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đai: Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì có đầy đủ …

Tư vấn luật Lawkey sẽ trình bày cụ thể về nội dung liên quan đến bồi thường thiệt hại về tài sản, sản xuất, kinh doanh khi bị thu hồi đất.

Bồi thường thiệt hại về tài sản, sản xuất, kinh doanh khi bị thu hồi đất

Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi …